Aanmeldingsprocedure

Hoe verloopt een aanmelding in onze praktijk? 

Wie kan aanmelden? Liefst melden ouders hun kind zelf aan, eventueel kan ook de verwijzer aanmelden met toestemming van de ouder. Kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun gezin kunnen bij ons terecht. Voor testonderzoek ligt de leeftijdsgrens op 16 jaar. 

Eerste stap is steeds het invullen van het aanmeldingsformulier.  Klik hier om dit formulier te openen, je kan het best opslaan op je computer om in te vullen.  Dit formulier bevat naast informatie over uw kind/gezin ook een aantal andere belangrijke formaliteiten zoals toestemming voor het verwerken van uw gegevens. 

U kan ons het formulier terug bezorgen via mail (sarah.bultynck@groepspraktijkdeoase.be) of post. U kan eventueel ook beschikbare verslaggeving (verwijsbrief, eerdere onderzoeken,…) reeds doormailen.

​Vervolgens bespreken wij uw aanmelding op de eerstvolgende teamvergadering. Vermits er tweewekelijks overleg plaatsvindt, kunnen wij u normaal gezien binnen de twee weken duidelijkheid geven of we uw vraag kunnen opnemen en op welke termijn.  

 

Indien wij u niet kunnen verder helpen, denken we graag mee na over een gepaste verwijzing.

Indien we denken een antwoord te kunnen bieden, wordt U  gecontacteerd door de therapeut die uw aanvraag verder zal opvolgen om een eerste gesprek in te plannen. In dit gesprek wordt jullie verhaal uitgebreid beluisterd en wordt afgestemd over het verdere traject.