Anne-Pascale Christiaens 

 

 

Binnen de groepspraktijk ben ik actief op volgende terreinen:

Echtscheiding en ernstige familiale conflicten zijn vaak pijnlijk en ingrijpend.     

De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele aard, maar ook vaak van materiële en financiële aard. Een familiaal bemiddelaar kan in deze context veel leed voorkomen door de betrokkenen te helpen om in onderling overleg een goede regeling te vinden en tot een akkoord over de diverse twistpunten te komen. De bemiddelaar zal hierbij rekening houden met de noden en behoeften van alle betrokken partijen. (meer uitleg over bemiddeling : klik HIER

 • ERKEND RELATIETHERAPEUT

  • Communicatie problematiek tussen partners

  • Seksuele/intimiteits problematiek tussen partners

  • Conflictsituaties tussen partners : opvoedingsconflicten, emotioneel onevenwicht tussen partners, disharmonie, divergentie tussen partners, derde in de relatie, …

  • Uitbreiding van relatietherapie naar andere sociale contexten waar conflictsituaties zich kunnen voordoen zoals : collega’s op het werk, vriendschapsrelaties, bredere familiale context.

 • NIEUW SAMENGESTELDE GEZINNEN

  • Moeilijk verlopend co-ouderschap. 

  • conflictsituaties tussen plusouders en pluskinderen.

  • Problematiek van aanpassing aan de nieuwe gezinssituatie, moeilijke overgang van kerngezin naar nieuw samengesteld gezin.

  • Nieuwe structuur vinden in een nieuw samengesteld gezin.

 • COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Oplossingsgerichte individuele therapie gericht op het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van gedragspatronen bij specifieke emoties  & het ombuigen van die gedragspatronen, bij angst, boosheid en woede, depressie, verdriet, obesitas /boulemie, verminderd zelfvertrouwen, hypersensitiviteit

Opleiding

 

 • K.U.LEUVEN , FACULTEIT GENEESKUNDE , 1993

 

 

 • UNIVERSITEIT MAASTRICHT , FACULTEIT GENEESKUNDE , Parallel met K.U.Leuven 

Psychische eetstoornissen 

Systeemtherapie

Cognitieve gedragstherapie

 

 • UNIVERSITEIT GENT , FACULTEIT PSYCHOLOGISCHE & PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ,

FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID ,2014

Bemiddeling Familiale Zaken

Relatietherapie

 

Als erkend Bemiddelaar Familiale Zaken en erkend Relatietherapeut volg ik geregeld aanvullende opleidingen en navorming bij erkende instellingen

 • UNIVERSITEIT GENT : GANDAIUS

 • UNIVERSITEIT ANTWERPEN : Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten  (CBR)

 • KATH. UNIVERSITEIT LEUVEN : THEMIS

 • UNIVERSITEIT ANTWERPEN, in samenwerking met UNIVERSITEIT GENT,    Faculteit Rechten, 2021 Bemiddeling Burgerlijke Zaken

Ervaring

Sinds 1995 solopraktijk in KORTRIJK , in samenwerking met diverse doorverwijzende disciplines.

Sinds 2017 aangesloten bij GROEPSPRAKTIJK  DE OASE.

Erkenning

 • Erkend door RIZIV (1993)

Contactgegevens

GSM: 0497/55.33.13
E-mail: Anne-Pascale.Christiaens@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op dinsdagnamiddag, woensdagnamiddag, donderdagnamiddag 

Anne-Pascale Christiaens

Contacteer mij

op het nummer

0497/55.33.13

of klik hier om mij een email te sturen