Anne-Pascale Christiaens 

 

 

Binnen de groepspraktijk ben ik actief op volgende terreinen:

° Master Nutritiepathologie / psychische eetstoornissen / nutritionele & metabole problematiek

° Relatietherapie en seksuele counseling

° Bemiddeling Familiezaken / Echtscheidingsbemiddeling / Ouderschapsbemiddeling

Opleiding

In 1993 studeerde ik af aan de KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, Faculteit Geneeskunde, als  Licenciate ( Master ) Voeding / Nutritiepathologie. Aanvullend doorliep ik een Erasmus jaar aan de UNIVERSITEIT MAASTRICHT in NEDERLAND en het ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT ( afdeling Gastro-Enterologie ). Ik volgde er bijkomende seminaries en studiemodules met betrekking tot Systeemtherapie, Cognitieve gedragstherapie en Psychische eetstoornissen.

 

In 2014 studeerde ik af aan de UNIVERSITEIT GENT, (Faculteit Psychologische & Pedagogische Wetenschappen, Faculteit Rechtsgeleerdheid) als Bemiddelaar Familiale Zaken.  Ik ben  erkend Bemiddelaar Familiale Zaken volgens de wet van 21 februari 2005 inzake Bemiddeling en door de Federale Bemidelingscommissie ( FBC ).

Aanvullend volgde ik in CAMPUS GENT een opleiding Relatietherapie & seksuele counseling.

 

Ervaring

In 1995 startte ik mijn solo praktijk als Nutritiepathologe in Kortrijk.

Van bij de aanvang ging mijn aandacht en zorg hoofdzakelijk uit naar de complexe problematiek van psychische eetstoornissen waaronder emotioneel eetgedrag, obesitas, anorexie, boulemie, orthorexie en binge eating.

Cognitieve gedragstherapie en Systeemtherapie zijn van cruciaal belang in mijn benadering  en behandeling van deze specifieke problematiek. De houding van mensen ten opzichte van zichzelf en de interacties met hun omgeving in kaart brengen en de individuele & omgevingsgerelateerde knelpunten blootleggen om deze op een positieve manier en in constructieve dialoog hanteerbaar te maken voor zichzelf en hun omgeving. Oplossingsgericht denken, communiceren en handelen zijn hierbij steeds mijn innerlijke drijfveer en motivatie.

 

Na heel wat jaren gewerkt te hebben binnen deze pathologische context groeide mijn behoefte om mijn werkervaring te verbreden door parallel in een andere werkcontext te gaan werken. Vandaar mijn interesse om de opleiding Bemiddeling, meer specifiek Bemiddeling Familiale Zaken, in combinatie met de opleiding relatietherapie & seksuele counseling te volgen. 

 

Focus ligt hier vooral op het in kaart brengen van de vaak problematische interacties tussen mensen, inzicht verkrijgen in zowel de individuele als de omgevingsgerelateerde ontstane problemen tussen mensen en deze problemen op een positieve manier hanteerbaar te maken, een constructieve en verbindende communicatie tot stand te brengen, conflicten te ontmijnen en om te buigen tot leefbare oplossingen.

*Specifiek voor partnerrelatietherapie kunnen partners ervoor kiezen om apart of samen begeleid te worden.

*Specifiek voor Bemiddeling : ° Vrije Bemiddeling : partners kiezen voor Bemiddeling op eigen initiatief

                                                    °Gerechtelijke Bemiddeling : Bemiddeling voorgesteld door de Rechtbank

In beide vormen van Bemiddeling wordt het akkoord over het betreffende conflict dat tot stand kwam via de Bemiddeling gehomologeerd door de Rechtbank waardoor het akkoord bindend en afdwingbaar is.  

 

Erkenning

Ik ben erkend door het RIZIV en ben Erkend Bemiddelaar Familiale Zaken volgens de wet  van 21 februari 2005 inzake Bemiddeling en door de Federale Bemiddelingscommissie ( FBC ).

Persoonlijk

Mama van een dochter en twee zonen.

Contactgegevens

GSM: 0497/55.33.13
E-mail: Anne-Pascale.Christiaens@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op maandagnamiddag, donderdagnamiddag en zaterdagvoormiddag

 

​© 2017 Bultynck Sarah