Celeste Vincent

 

 

Binnen de groepspraktijk ga ik aan de slag met kinderen en jongeren.

 

Ouders, kinderen en jongeren kunnen voor heel uiteenlopende zaken bij mij terecht:

  • Een vraag naar diagnostiek (psychologisch testonderzoek) op het vlak van cognitieve mogelijkheden (intelligentie-onderzoek) of aandacht en concentratie of de emotionele leefwereld van een kind (belevingsonderzoek).

  • Een vraag naar therapeutische ondersteuning van een kind, ouders of een gezin

    • bij veranderingen als een nieuwe levensfase, een overlijden, een echtscheiding, vorming van een nieuw-samengesteld-gezin…

    • wanneer er sprake is van moeilijkheden op het vlak van gedrag, schools leren, emotioneel functioneren, omgaan met anderen… bv. ADHD, gedragsmoeilijkheden, depressie, zelfbeschadiging, (faal)angst…

 

Ik werk hierbij voornamelijk vanuit een systeemtherapeutisch denkkader waarbij de context ook betrokken wordt in het therapeutisch proces. We bekijken samen de moeilijkheden maar gaan daarnaast op zoek naar de krachtbronnen in het systeem waarin mensen zich bevinden.

Opleiding

Sinds 2019 ben ik afgestudeerd als Master klinische psychologie aan de UGent. 

Als psycholoog vind ik het belangrijk om me steeds te blijven bijscholen.  

Ervaring

Tijdens mijn opleiding heb ik gedurende acht maanden stagegelopen in de groepspraktijk, onder leiding van Sarah. Na het succesvol doorlopen hiervan, wordt mijn parcours hier dan ook verder gezet. 

Erkenning

Ten slotte ben ik ook erkend bij de psychologencommissie.

Contactgegevens

GSM: 0477/62.57.67

E-mail: Celeste.vincent@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op woensdag en zaterdagvoormiddag

​© 2017 Bultynck Sarah