Céleste Vincent

 

 

Binnen de groepspraktijk ben ik werkzaam als

 

  • Kinder- en jongerenpsycholoog

  • Rouw- en verliesbegeleider

 

 

 Jullie kunnen bij mij terecht voor uiteenlopende zaken:

 

  • Een vraag naar psychologische ondersteuning/rouw- en verliesbegeleiding bij veranderingen als een nieuwe levensfase, een overlijden, een echtscheiding, vorming van een nieuw-samengesteld-gezin, omgaan met een diagnose/chronische ziekte, niet ingevulde toekomstwensen, verlies van gezondheid, verlies van werk, identiteit, …

 

  • Wanneer er bij uw kind of jongere sprake is van moeilijkheden op het vlak van gedrag, schools leren, emotioneel functioneren, omgaan met anderen… bv. ADHD, gedragsmoeilijkheden, depressie, zelfbeschadiging, (faal)angst…

  • Een vraag naar diagnostiek bij kinderen en jongeren (psychologisch testonderzoek) op het vlak van cognitieve mogelijkheden (intelligentie-onderzoek) of aandacht en concentratie of de emotionele leefwereld van een kind (belevingsonderzoek).

 

 

Ik werk voornamelijk vanuit een systeemtherapeutisch denkkader waarbij de context ook betrokken wordt in het therapeutisch proces. We bekijken samen de moeilijkheden en gaan op zoek naar de krachtbronnen in het systeem waarin mensen zich bevinden.

Opleiding

Ik ben opgeleid als master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. 

Daarna volgde ik het 1-jarig postgraduaat rouw- en verliesconsulent aan de Artevelde hogeschool. Ook deed ik enkele kleine opleidingen omtrent suïcide-preventie en leerstoornissen.

 

Als psycholoog vind ik het belangrijk om me steeds te blijven bijscholen.  

Ervaring

Tijdens mijn opleiding heb ik gedurende acht maanden stage gelopen in de groepspraktijk, onder leiding van Sarah. Na het succesvol doorlopen hiervan, wordt mijn parcours hier dan ook verder gezet. 

 

Naast groepspraktijk de Oase, ben ik ook werkzaam als psycholoog in de psychiatrische kliniek Sint-Jozef te Pittem met jongvolwassenen. 

Erkenning

Ten slotte ben ik ook erkend bij de psychologencommissie.

Contactgegevens

GSM: 0477/62.57.67

E-mail: Celeste.vincent@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op

  • Maandagnamiddag

  • Dinsdagnamiddag

  • Woensdagnamiddag

  • Donderdagvoormiddag

Afspraak  : via online agenda

Celeste 2.jpg

Nieuwe cliënt?

Gelieve eerst contact op te nemen via telefoon of mail. 

Klik hieronder om een afspraak te maken bij Céleste Vincent voor