Doelgroep

In de Oase kunnen mensen van alle leeftijden terecht voor begeleiding bij een brede waaier aan moeilijkheden.

Mogelijke aanmeldingsklachten kunnen zijn: 

 • moeilijkheden op het vlak van emoties (angst, depressie,...)

 • ontwikkelingsproblemen

 • gedragsmoeilijkheden (slapen, agressie,...)  

 • moeilijkheden op het gebied van opvoeding en ouderschap

 • moeilijke levensfases (overlijden, echtscheiding, nieuw samengesteld gezin)

 • vragen rond relaties binnen een gezin of koppel

 • lichamelijke klachten

 • ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, ...)

 • moeilijkheden op het vlak van studiekeuze, faalangst, concentratie...

 • eetstoornissen en verslaving

 • vragen rond seksualiteit (holebi, vruchtbaarheid, misbruik,...)

 • ...

Afhankelijk van de vraag en begeleiding kan individueel, met het koppel of gezin gewerkt worden.