Dr. Jan Decock  

 

In de groepspraktijk ben ik aan het werk als psychiater voor volwassenen:


   - diagnose van psychische en psychiatrische aandoeningen met opsporing van eventuele
     onderliggende lichamelijke ziekten
   - uitgebreid verstrekken van informatie aan de patiënt
   - samen met de patiënt zoeken naar de best passende psychotherapeutische begeleiding
   - eventueel voorschrijven van geneesmiddelen in overleg met de patiënt

 

Opleiding

Ik behaalde het diploma van arts aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Aan diezelfde universiteit specialiseerde ik mij daarna in de psychiatrie.

Later heb ik mij onder meer verder toegelegd op de psychoanalyse en de forensische psychiatrie.

Eveneens later liep ik ook stage in het Universitair Ziekenhuis te Maastricht (NL).

Ervaring

Als psychiater was ik voornamelijk werkzaam in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in de eigen
private praktijk en in het gevangeniswezen.

Ik gaf meerdere voordrachten en maakte vele teksten rond psychische en psychiatrische aandoeningen.

Erkenning

Ik ben erkend als geneesheer – specialist in de volwassenpsychiatrie en functionele, sociale en professionele revalidatie.

Mijn  RIZIV – nummer is:  1/32963/24/784 .

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en van de Artsenbond Vesalius.

Persoonlijk
 

Ik woon te Roeselare. Ik ben gehuwd en vader van drie kinderen.

 

Contactgegevens


GSM:  0497/41 82 20
Ik ben aanwezig op maandagnamiddag en vrijdagnamiddag, na afspraak 

 

 

​© 2020 Bultynck Sarah