Gilles Seymus

Vanaf november 2020 kan je in de Oase bij mij terecht voor gezinsbegeleiding. Daarnaast verzorg ik een aantal groepsbegeleidingen voor volwassenen.  

​Gezinscoaching/ -Therapie:

 

Als kind en jongere leer je het leven op een eigen manier ontdekken. Dit is een constante afstemming en wisselwerking tussen jouw drang naar ‘eigenheid’ en de verwachtingen van jouw omgeving. Mag ik hier zijn? Met wat ik voel en denk? Met mijn eigenheid en met wie ik ben?  Zijn vragen die je doorheen deze ontdekkingsreis meeneemt.

 

Je zoekt naar jouw eigen plek in de wereld en hiervan wordt de basis gelegd binnen je eigen gezin.

 

De realiteit is dat deze zoektocht vaak niet zonder spanning verloopt en wanneer we geen ruimte voelen voor ‘eigenheid’, we dit op allerlei manieren bewust of onbewust gaan tonen in ons gedrag.

 

Ieder kind en jongere maakt deze zoektocht door op zijn/haar unieke manier, een zoektocht die niet alleen één van het kind blijft, maar ook één van de ouders wordt.

 

In deze zoektocht kunnen we elkaar en onszelf verliezen. Uitbarstingen die de overhand nemen, van elkaar verwijderd leven of overmatig zorg dragen voor de ander zijn hiervan allerlei mogelijkse gevolgen. Evengoed als persoonlijke klachten zoals uitputting, depressie, …

Als ouder had je je een gezin grootbrengen helemaal anders voorgesteld.  Je mist werkelijke verbinding met jezelf en elkaar en gevoelens van falen en machteloosheid nemen de overhand.

 

Tijdens gezinscoaching gaan we helder maken wie waar staat in het gezin en hoe ieder zijn eigen plek terug kan innemen. Dit doen we in eerste instantie door te luisteren naar elkaar en wat elk gezinslid denkt en voelt. We creëren een ruimte waar plaats is voor onze gedachten en gevoelens en waar je als ouder terug tools in handen krijgt om ieders plaats te waarborgen.

 

Zo zetten we in op:

 

  • Luisteren naar en communiceren met elkaar

  • Omgaan met en hanteren van onze eigen gevoelens en gedachten

  • Ieders verantwoordelijkheid leggen waar ze hoort

  • Als ouder terug kracht en vertrouwen vinden in jezelf

  • Helderheid creëren in hoe gezinsdynamieken werken

 

en bovenal om terug ademruimte te vinden voor jezelf en elkaar, waar ieders eigen zoektocht mag bestaan in verbinding met elkaar.

 

Tijdens gezinstrajecten wordt gebruik gemaakt van zowel individuele, duo- als gezinsgesprekken naargelang wat de situatie vraagt.

Groepstherapie: 

Volwassenen kunnen bij mij terecht voor een aantal trajecten in groep. Ik sta in voor de ‘Open Cirkels’ en voor ‘Jezelf in de wereld’. Klik op de naam van een traject voor meer informatie.  

Opleiding

Mijn basisopleiding, een bachelor in de Orthopedagogie, behaalde ik aan de VIVES in Kortrijk. Doorheen deze opleiding voelde ik dat er nog iets ontbrak en ik diepgaander wilde werken met mensen. Zo startte ik in 2015 een bijkomende 4-jarige opleiding ‘Ervarings- en lichaamsgerichte psychotherapie & Sjamanisme’ aan Agape.

 

Tijdens m’n job als procesbegeleider volgde ik ook nog de opleiding Positieve Heroriëntering bij Ligand.

Ervaring

Intussen heb ik enkele jaren ervaring in procesbegeleiding met gezinnen, dit dankzij ‘Columbus’ een deelwerking van VZW Oranjehuis en het project ‘1G1P Midwest’. Via de methodiek Positieve Heroriëntering leerde ik op een diepgaandere manier met gezinnen werken waar naast de feiten ook ruimte wordt gemaakt voor het emotionele aspect en wat ieder gezinslid van binnenuit drijft.

 

Tijdens deze jobs kreeg ik de gelegenheid om ervaring op te doen in zowel het begeleiden van individuele processen als gezinsprocessen. Individuele, duo- als gezinscirkelgesprekken maakten hiervan deel uit.

Contactgegevens

GSM: 0494 34 75 18

E-mail: gilles.seymus@groepspraktijkdeoase.be

 

Beschikbaarheid: Aanwezig op zaterdagvoormiddag in de praktijk.

Op andere dagen mogelijkheid aan huis of op locatie in VZW Oranjehuis (Kortrijk)

Afspraak: via online agenda, e-mail of gsm

Nieuwe cliënt?

Gelieve eerst contact op te nemen via telefoon of mail. 

Klik hier

om een afspraak te maken

bij Gilles Seymus  voor