Wat is bemiddeling? 

 

In een context van echtscheiding en ernstige familiale conflicten helpt de familiaal bemiddelaar de betrokkenen om in onderling overleg een goede regeling te vinden en tot een akkoord over de diverse twistpunten te komen. De bemiddelaar zal hierbij rekening houden met de noden en behoeften van alle betrokken partijen.

U kan bij mij terecht voor volgende vormen van bemiddeling: 

 

GERECHTELIJKE BEMIDDELING

 

De rechter kan in lopende gerechtsprocedures, met de bedoeling om eindeloze procedureslagen te vermijden of te verkorten, een erkend bemiddelaar in familiale zaken aanstellen om tot een akkoord tussen betrokken partijen te komen.

BEMIDDELING OP EIGEN INITIATIEF VAN PARTIJEN

 • Bemiddeling bij scheiding  (gehuwden, samenwonenden)

 Waarbij de bemiddelaar samen met de betrokken partijen tot een volledig akkoord komt inzake de kindregeling en de materiële/financiële regeling.

Dit akkoord voortvloeiend uit de bemiddeling omvat een volledige EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) die, op vraag van 1 of beide partijen, door de rechtbank gehomologeerd kan worden.

 

 • Ouderschapsbemiddeling bij scheiding

Waarbij de bemiddelaar samen met de ouders tot een volledig akkoord komt betreffende de uitwerking van de kindregeling, dit wil zeggen :

 • De uitoefening van ouderlijk gezag.

 • De verblijfsregeling van de kinderen.                                                                          

 • De kostenregeling en het kostenbeheer voor de kinderen.

Een akkoord dat voortvloeit uit ouderschapsbemiddeling kan als deelakkoord worden opgenomen in een EOT of in een lopende gerechtsprocedure (in geval van gerechtelijke bemiddeling).                                                                                                                                         

  

 • Post-scheidingsbemiddeling

  •                      Bemiddeling tussen ex-partijen na scheiding,

  •                      Conflictsituaties omtrent het niet naleven van het vonnis,

  •                      Herevaluatie  tengevolge van veranderde leefomstandigheden.

Een akkoord dat voortvloeit uit post-scheidingsbemiddeling kan, na homologatie door de rechtbank, als aanvulling of wijziging aan het reeds bestaande vonnis worden toegevoegd

 • Begeleiding van kinderen tijdens en na scheiding

Begeleiding van kinderen die moeite hebben met de context van scheiding, heftige emoties van kinderen tijdens en na scheiding.

foto Anne-Pascale.jpg