Lies Vanden Bergh

 

 

Binnen groepspraktijk De Oase ben ik aan de slag als kinderpsychologe.

Ik zie voornamelijk de jongste kinderen (0 tot 8 jaar) en hun ouders.

Zij kunnen voor volgende zaken bij mij terecht:

  • Ontroostbaar huilen, regulatiemoeilijkheden (voeding, slapen), ontwikkelingsmoeilijkheden, relationele moeilijkheden, gedragsmoeilijkheden,...

  • Zwangerschapsbegeleiding en post-partumbegeleiding

Bij het therapeutisch werken met baby's, peuters en kleuters zie ik het kind samen met de ouder(s), gezien er via de ouder-kind relatie gewerkt wordt.

Opleiding

Sinds 2012 ben ik afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent.

Aansluitend heb ik de Specifieke Lerarenopleiding gevolgd (UGent).

In 2015 startte ik de opleiding 'Van nul tot vijf: tweejarige opleiding tot deskundige in het domein van de Infant Mental Health'. Dit betreft een klinisch georiënteerde opleiding gericht op baby's, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen. De infant Mental Health-visie gaat er vanuit dat baby’s en zeer jonge kinderen competente wezens zijn, die beschikken over de capaciteit om emoties te ervaren, te reguleren en te uiten, om interactie aan te gaan en intieme relaties uit te bouwen, om te leren, de omgeving te exploreren en deze te beïnvloeden. Deze competenties worden optimaal verworven binnen een context van een zorgdragende omgeving (gezin, familie, gemeenschap en cultuur).

Daarnaast probeer ik me voortdurend bij te scholen door het volgen van korte vormingen en studiedagen mbt. het werken met kinderen en hun ouders.

Ervaring

Ik ben naast mijn job in De Oase, sinds 2015 aan de slag als kinderpsycholoog in het AZ Sint-Jan te Brugge. Daar begeleid ik kinderen en hun ouders voornamelijk bij een somatische problematiek. Hierbij werk ik vaak samen met zowel ambulante als opnameafdelingen zoals spoedafdeling, neurologie, pediatrie, intensieve zorgen, maternele intensieve zorgen, neonatale intensieve zorgen, kinderdiabetesteam, muco-team, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, orthopedie, kinderpsychiatrie, oncologie.

 

2014 – 2015: Trajectcoördinator – Huize Zonnelied Ieper.

Opstart en coördinatie van innovatief zorgvernieuwingsproject ‘Het Spoor’ met als doel het langer thuis wonen van kwetsbare 60-plussers (via huisbezoeken en organisatie van multidisciplinair teamoverleg)

 

2014: Klinisch psycholoog – AZ Sint-Jan Brugge.

– Pijnkliniek: coördinator multidisciplinaire teamvergadering, screening bij implantatie neurostimulator en morfinepomp, begeleiding chronische pijnpatiënten, gesprekstherapie

– Revalidatie: psychofysiologisch onderzoek bij psychosomatische klachten (spierspanning en hyperventilatie), diagnostiek, advies en behandeling

– Oncologie: begeleiding/gesprekstherapie

 

2013 – 2014: Klinisch (kinder)psycholoog – AZ Sint-Jan Brugge.

Doelgroep: Kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders/context

Erkenning

Ik ben erkend bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 892112828) en lid van beroepsverenigingen VVPAZ (Vlaamse Vereniging voor Psychologen in Algemene Ziekenhuizen) en WAIMH-Vlaanderen (World Association voor Infant Mental Health-Vlaanderen).

Persoonlijk

Fiere mama van een zoon.

Contactgegevens

GSM: 0473/77 51 53

E-mail: Lies.Vandenbergh@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op maandag