Matthias Naert

 

 

Binnen de groepspraktijk geef ik therapie aan jongeren en volwassenen.

Ik werk hierbij vanuit een psychoanalytisch denkkader.

Vanuit de psychoanalytische therapie ligt de klemtoon op het verhaal dat de cliënt brengt en het herschrijven

(van onderdelen) hiervan. Tijdens de sessies wordt een plek gecreëerd waarin er tijd en ruimte is om vrijuit te spreken,

waarbij er wordt gestreefd naar het verminderen/verdwijnen van klachten of de mogelijkheid om op een andere manier

in het leven te staan, al naargelang de aanmeldingsklacht(en).

Opleiding

 

Sinds 2015 ben ik afgestudeerd als Master klinische psychologie aan de UGent. 

 

Ervaring

Na het afstuderen heb ik ervaring opgedaan via vrijwilligerswerk en heb ik me bijgeschoold in het werken met psychodrama in het Centrum voor psychodrama en psychotherapie te Pittem.

Naast mijn werk in de Oase ben ik aan de slag als psycholoog in een andere groepspraktijk en als vrijwilliger in een psychiatrisch ziekenhuis.

Erkenning

Ten slotte ben ik ook erkend bij de psychologencommissie (erkenningsnummer 921117745).

Contactgegevens

GSM: 0474/29. 85. 24

E-mail: Matthias.Naert@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op dinsdagnamiddag, donderdagnamiddag en zaterdagvoormiddag

 

​© 2017 Bultynck Sarah