Siska Claeys

 

 

Net als Sarah ga ik binnen de Oase als psychologe aan de slag met kinderen, jongeren en gezinnen.

Ouders en kinderen kunnen voor heel uiteenlopende zaken bij mij terecht.

  • Een vraag naar diagnostiek (psychologisch testonderzoek) op het vlak van cognitieve mogelijkheden

(intelligentie-onderzoek) of aandacht en concentratie of de emotionele leefwereld van een kind (belevingsonderzoek).

  • Een vraag naar therapeutische ondersteuning van een kind, ouders of een gezin

    • bij veranderingen als een nieuwe levensfase, een overlijden, een echtscheiding, vorming van een nieuw-samengesteld-gezin…

    • wanneer er sprake is van moeilijkheden op het vlak van gedrag, schools leren, emotioneel functioneren, omgaan met anderen… bvb ADHD, gedragsmoeilijkheden, depressie, zelfbeschadiging, (faal)angst…

Opleiding

In 2009 behaalde ik het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie (optie Klinische Psychologie) aan de Katholieke Hogeschool Kortrijk. Nadien voltooide ik in 2012 de opleiding Master in de Klinische Psychologie (afstudeerrichting Kinderen en Adolescenten) aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Sinds academiejaar 2016-2017 ben ik gestart met de 4-jarige therapieopleiding ‘Oplossingsgerichte Cognitieve en Systemische therapie’ aan het Korzybski Instituut. Deze therapievorm vertrekt vanuit de idee dat iedere persoon over een probleemoplossend vermogen beschikt dat kan aangewend worden om de klachten aan te pakken. De therapie bestaat er dan ook  uit dit vermogen te activeren en de cliënt op weg te helpen eigen oplossingen te creëren binnen de individuele context.

Ervaring

Ik ben sinds 2016 collega van Sarah in de praktijk in Meulebeke en de groepspraktijk de Tandem te Izegem.

Ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders deed ik op in verschillende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg waar ik als kinder- en jongerenpsycholoog was tewerkgesteld.

2012-2013: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie (vestiging Menen)

2013-2016: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo (vestiging Diksmuide en Veurne)

Erkenning

 

Ik ben geregistreerd bij de Psychologencommissie als erkend psycholoog (erkenningsnummer: 882111450) en aangesloten bij de Belgische Federatie van Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Persoonlijk

Naast het werkveld is ik actief binnen de muziekwereld en het verenigingsleven.

Ik ben gehuwd en fiere mama van een dochter.

Contactgegevens

GSM: 0468/31.19.04

E-mail: siska.claeys@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op woensdag

​© 2020 Bultynck Sarah