Therapiegroep omgaan met narcisme

 

 

 

 

 

WAT/DOEL ?

Doelstelling is meer inzicht te krijgen in wat narcisme nu eigenlijk is (theoretisch kader) en te groeien in het omgaan met narcistische personen in je omgeving.

 

Heel dikwijls stellen mensen mij de vraag of er ‘nog anderen zijn die dit meemaken of zich zo voelen’ en geven direct en indirect te kennen dat ze de diepe behoefte hebben om met anderen (lees : lotgenoten) te kunnen praten over die dingen die voor hen zo zwaar wegen in hun dagelijkse leven, ervaringen die anderen die ‘dit niet meemaken niet echt kunnen begrijpen’.


Het is mijn bedoeling dat die mensen niet enkel steun en aansluiting kunnen vinden bij elkaar maar ook antwoorden op hun kleine en grote vragen. Dat we samen in een veilige en respectvolle omgeving kunnen praten en aan oplossingen kunnen werken : gedachten kunnen uitwisselen, luisteren naar elkaar, dat ze hun zorgen en noden kunnen delen met elkaar.

Uit ervaring heb ik dikwijls kunnen vaststellen dat mensen die met een bepaalde, vaak veelzijdige en aanhoudende, problematiek te maken krijgen in hun leven, kracht en comfort kunnen vinden bij elkaar in een groep van anderen die van elkaar weten en voelen wat ze doormaken. Samen naar oplossingen zoeken om lastige en aanslepende situaties hanteerbaar te maken, schept niet enkel een band waardoor mensen zich emotioneel gesterkt voelen maar zorgt er ook voor dat mensen zich persoonlijk minder geïsoleerd voelen in hun eigen moeilijke situatie. Dit wil zeggen, dikwijls kan je je eigen problematische context beter relativeren door te horen wat er zich bij een ander afspeelt en door te luisteren hoe die ander de gelijkaardige problemen naar best vermogen aanpakt. Dit trekt je eigen leefwereld open en kan je inspireren om je eigen situatie vanuit een andere invalshoek en met andere mogelijkheden te gaan benaderen.
 

VOOR WIE?

Dit traject is bedoeld voor ieder die in zijn nabije omgeving met narcisme te maken krijgt.

GROEP?

Het betreft een gesloten, therapeutische groep, wat betekent dat je enkel kan inschrijven voor het volledige traject (6 sessies).

We maken de groep niet groter dan 7 deelnemers om het veilige en geborgen karakter van de sessies te bewaken. 

 

WANNEER?

 

Dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 ,

  • 18/1/2022,

  • 1/2/2022,

  • 17/2/2022,

  • 8/3/2022,

  • 22/3/2022

  • 19/4/2022

BEGELEIDING?

Anne-Pascale Christiaens

Relatietherapeute en erkend bemiddelaar in familiezaken 

WAAR?

Groepspraktijk de Oase – Gentstraat 40 te Meulebeke

KOSTPRIJS?

55 euro per avond, maw 330€ voor 6 sessies van 2 uur

vooraf te betalen via overschrijving.

HOE INSCHRIJVEN EN TEGEN WANNEER?

inschrijven kan tot 1/12/2021 via

telefoon nummer : 0497/55.33.13

of e-mail: Anne-Pascale.Christiaens@groepspraktijkdeoase.be

team-spirit-2447163_1920.jpg