Vacature zelfstandig psycholoog/therapeut kinderen

Wegens het grote aantal aanmeldingen zijn we met het team van de Oase op zoek naar een extra therapeut voor kinderen en jongeren. 

Geplande startdatum: voorjaar 2020 (bespreekbaar)

Verwachtingen:

 • Je werkt als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) binnen de groepspraktijk. Je betaalt een vaste bijdrage per maand voor de huur van de praktijkruimte. Energiekosten, meubilair, schoonmaak, drukwerk, website, Internet, printer..., alsook gebruik van de gemeenschappelijke delen (wachtruimte, sanitair, keukentje, ...) zijn inbegrepen.

 • Er staan een aantal cliëntjes op de wachtlijst waarmee je kan starten. Daarnaast is er reeds een opgebouwd cliënten- en verwijzersbestand, dat je verder kan uitbouwen. Het is ook de bedoeling binnen de praktijk vlot naar elkaar te kunnen verwijzen.

 • Samenwerking met verwijzers en andere relevante partners is erg belangrijk binnen onze praktijk; je ondersteunt actief deze visie.

 • Je bent bereid om minstens maandelijks deel te nemen aan intervisie/vergadermomenten op donderdag.  

 • Het volgen of gevolgd hebben van een therapie-opleiding is een meerwaarde.

Profiel:

 • Je beschikt over een diploma psychologie en/of bent geschoold als speltherapeut.

 • Je maakt een bewuste keuze om te willen werken als zelfstandige en hebt de intentie om een langetermijnsengagement op te nemen.

 • Ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt.

 

Aanbod:

 • Nauwe samenwerking met enerzijds de andere leden van het kinderteam (kinderpsychologen en experte hoogbegaafdheid) en anderzijds het team volwassenen

 • Gezamenlijke profilering als team (website, drukwerk...)

 • Aangepaste accommodatie in een prachtig en goedgelegen pand

 • Mogelijkheid om specifieke projecten uit te werken en de praktijk mee uit te bouwen

 • Praktische regelingen (aantal uren en wanneer) zijn af te spreken, je werkt bij voorkeur ook op zaterdag(voormiddag) of woensdagnamiddag en we verwachten een minimum engagement van twee halve dagen per week.  

Interesse?

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar Sarah Bultynck op dit mailadres: sarah.bultynck@groepspraktijkdeoase.be

 

Wens je meer info?

Contacteer mij op 0479/44.98.44

​© 2020 Bultynck Sarah