Welkom

Welkom op de website van groepspraktijk de Oase.

De Oase wil een plek van rust en reflectie zijn voor cliënten van alle leeftijden.

Zowel voor kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen als koppels bieden we zorg op maat,  net zolang tot jij/jullie weer verder kunnen.

Ons team bestaat uit verschillende hulpverleners/therapeuten , elk met hun eigen specialisatie en ervaring. Elk van hen heeft een bijkomende therapieopleiding gevolgd of volgt deze momenteel. Wij menen dat een goede samenwerking tussen verschillende disciplines de zorg voor de cliënt enkel ten goede kan komen. We hechten veel belang aan continue verdere ontwikkeling en aan intervisie.

Daarnaast werken we nauw samen met zorgverleners buiten de praktijk (huisarts,…) Het beroepsgeheim blijft hierbij echter steeds belangrijk.

Naast het therapeutisch aanbod richten we  info-avonden in rond actuele thema's en doen we een groepsaanbod voor kinderen en mogelijks in de toekomst voor volwassenen! 

Nieuwe initiatieven worden steeds aangekondigd op onze facebookpagina! 

WELKOM! 

​© 2020 Bultynck Sarah