Diagnostiek bij kinderen

 

Testonderzoek wil in kaart te brengen waar de sterktes en moeilijkheden van een kind/jongere zich precies bevinden. Op basis hiervan kan een gepast advies gegeven worden naar bvb. therapie, ondersteuning van externe diensten, aanpak thuis en/of op school...

Binnen onze praktijk gebeurt testonderzoek door Sarah Bultynck en Céleste Vincent.

We starten steeds met een intake-gesprek (enkel voor intelligentie-onderzoek ikv terugbetaling logopedie is geen intakegesprek vereist). Op basis hiervan wordt bepaald welke onderzoeken zinvol zijn. ​

  • INTELLIGENTIE-ONDERZOEK  : onderzoek van de cognitieve mogelijkheden 

  • CONCENTRATIE-ONDERZOEK ​: onderzoek op het gebied van concentratie, werkhouding, executieve functies edm - onder meer bij een vermoeden van ADD of ADHD 

  • BELEVINGS-ONDERZOEK : onderzoek naar het emotioneel en sociaal functioneren 

Daarnaast is er vanaf september 2020 een samenwerkingsverband tussen Ine D'Haene (psychologe te Oostrozebeke) en Sarah Bultynck in het kader van testonderzoek bij een vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis.   Het traject wordt opgemaakt in overleg met ouders/verwijzer op maat van de cliënt en kan omvatten: intake, intelligentie-onderzoek, concentratie-onderzoek, vragenlijsten, ADOS, ADI-r, klasobservatie. 

 

Na afloop worden de resultaten besproken met ouders en wordt een verslag opgemaakt voor ouders en/of verwijzer. 

Tarieven testonderzoek 

​© 2020 Bultynck Sarah