top of page

Vaak gestelde vragen

In deze rubriek beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over (de werking van) de praktijk.

 

Wat is het verschil tussen een psycholoog, psychiater en therapeut?

 

Een psychiater heeft een medische achtergrond: hij of zij is een arts die na een studie geneeskunde gekozen heeft voor een specialisatie in de psychiatrie, psychische ziektebeelden. Er zijn psychiaters  die gespecialiseerd zijn in kinderen en psychiaters gespecialiseerd in volwassenen. Omdat een psychiater arts is kan hij medicatie voorschrijven en wordt een psychiatrisch consult gedeeltelijk terugbetaald. Een afspraak bij de psychiater kan zinvol zijn in het kader van verdere verduidelijking van de problematiek of in het geval medicatie overwogen wordt.

Een psycholoog heeft een universitaire studie psychologie afgerond. Wanneer een psycholoog werkzaam is als therapeut of psychotherapeut, bijvoorbeeld in een praktijk zoals de Oase, noemen we hem of haar een klinisch psycholoog.  De titel "psycholoog" is in België beschermd, dat betekent dat niet iedereen zich psycholoog mag noemen. 

 

Iedereen die een therapie toepast,  kan therapeut genoemd worden. De term "therapeut" wordt dus gebruikt voor iedereen die beroepsmatig een methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Iedereen kan zich echter therapeut noemen, ook zonder diploma of werkervaring.  Deze titel is op geen enkele manier beschermd. 

 

Een psychotherapeut is iemand die mensen begeleidt op emotioneel of geestelijk vlak. Psychotherapeuten hebben zich geschoold in een bepaalde richting via een psychotherapieopleiding (bijvoorbeeld systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie,…). Vanaf 01/09/2016 is de beroepsterm 'psychotherapie' beschermd en kunnen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voor psychotherapie voldoen, dit uitoefenen.

Wat zijn de mogelijkheden tot terugbetaling van een consult bij een psycholoog?

De huidige regering is volop bezig met het mogelijk maken van een algemene terugbetaling voor therapie bij een erkend psychotherapeut. Zolang deze regeling echter niet rond is worden de  prestaties van (klinisch) psychologen nog niet vergoed door de ziekteverzekering, zoals dit wel het geval is bij andere zorgverstrekkers (zoals artsen, tandartsen, kinésitherapeuten, enz.).  

Ziekenfondsen kunnen dus zelf beslissen of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De verscheidenheid in terugbetalingsmodaliteiten overheen de verschillende ziekenfondsen is dan ook groot. Er is variatie op het vlak van zowel de doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is, het type psychologische begeleiding of psychotherapie, het terugbetaalde bedrag per sessie, het aantal sessies en de criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden.

Het Vlaams Patiëntenplatform analyseert jaarlijks de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. U kunt deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid-opgang#Terugbetaling

Uw therapeut binnen de Oase bekijkt graag samen met u of u in aanmerking komt voor terugbetaling. Voor therapie bij kinderen is er vaak wel mogelijkheid tot terugbetaling, diagnostiek (testonderzoek) bij kinderen wordt bijna nooit terugbetaald.

bottom of page