top of page

Aanmelden voor therapie/testonderzoek is tijdelijk niet meer mogelijk.

Wegens de lange wachttijd is er een tijdelijke aanmeldingsstop. 

Aanmeldingsprocedure

Hoe verloopt een aanmelding in onze praktijk? 

Wie kan aanmelden?

 

Liefst melden ouders hun kind zelf aan, eventueel kan ook de verwijzer aanmelden met toestemming van de ouder. Onze expertise ligt vooral in de doelgroep kinderen, jongeren en gezinnen. Ook jongvolwassenen  tot 23 jaar kunnen bij ons terecht. Voor testonderzoek ligt de leeftijdsgrens op 16 jaar. 

Stap 1 : invullen van het aanmeldingsformulier.  

Klik hier om dit formulier  voor minderjarigen in te vullen.

Ben je meerderjarig (boven de 18 jaar) dan kan je hier het aangepaste formulier vinden.   

Het formulier is vrij uitgebreid en vraagt wat tijd om in te vullen. 

Op deze manier willen we tegemoet komen aan de vereisten vanuit de overheid rond het psychologisch cliëntendossier, dat een aantal noodzakelijke zaken dient te bevatten. Ook verwerkten we er een aantal andere belangrijke formaliteiten in zoals toestemming voor het verwerken van uw gegevens. 

Tegelijk helpt deze uitgebreide informatie ons om een goede inschatting te maken of we u verder kunnen helpen. 

Na het invullen wordt het formulier automatisch naar ons doorgestuurd.

U kan eventueel ook beschikbare verslaggeving (verwijsbrief, eerdere onderzoeken,…) reeds doormailen naar dit mailadres info@groepspraktijkdeoase.be

Stap 2: bespreking op de teamvergadering 

​Vervolgens bespreken wij uw aanmelding op de eerstvolgende teamvergadering.

Vermits er tweewekelijks overleg plaatsvindt, kunnen wij u normaal gezien binnen de twee weken duidelijkheid geven of we uw vraag kunnen opnemen en op welke termijn.  In vakantieperiodes kan dit iets langer zijn. 

Stap 3: uitnodiging intakegesprek - wachtlijst of verwijzing 

Indien we denken een antwoord te kunnen bieden, wordt U  gecontacteerd door de therapeut die uw aanvraag verder zal opvolgen om een eerste gesprek in te plannen. In dit gesprek wordt jullie verhaal uitgebreid beluisterd en wordt afgestemd over het verdere traject. Gelieve op het eerste gesprek identiteitskaart van het kind/jongere mee te brengen. We streven ernaar het eerste gesprek binnen de Conventie eerstelijnspsychologische zorg door te laten gaan waardoor dit gratis is voor u. 

We streven ernaar zo spoedig mogelijk een antwoord te bieden, in drukke periodes kan er een wachttijd zijn. 

Indien wij u niet kunnen verder helpen, denken we graag mee na over een gepaste verwijzing naar een ander aanbod in de regio.

bottom of page