top of page

Tarieven

De tarieven voor psychologische zorg zitten nogal complex in elkaar. Hieronder proberen we één en ander te verduidelijken. 

Conventie psychologische zorg 

Sinds een aantal jaar zet de overheid meer middelen in om psychologische zorg toegankelijk en betaalbaar te maken. Hiertoe werd een conventie psychologische zorg in het leven geroepen, die hiervoor een aantal krijtlijnen uitzet.

De beschikbare middelen werden verdeeld over de verschillende praktijken en diensten in onze regio. Hierdoor beschikt elke aangesloten psycholoog slechts over een beperkt aantal uren per week waarin hij/zij begeleidingen aan conventietarief kan aanbieden.

We streven ernaar voor alle cliënten het eerste gesprek binnen dit kader aan te bieden, waardoor dit gratis is voor u.

Daarna bekijken we of het verdere traject ook binnen de conventie kan verlopen. Dit heeft zowel te maken met ernst en aard van de problematiek als met de beschikbaarheid van uren. Voor kinderen en jongeren tot 23 zijn de sessies binnen de conventie gratis (evenwel beperkt in aantal per jaar).  Cliënten ouder dan 23 betalen een kleine bijdrage (4 of 11 euro per sessie). 

Indien het traject niet binnen de conventie kan, hanteren wij de reguliere tarieven die u hieronder kan vinden of kunnen we u ondersteunen in het zoeken naar een geschikte doorverwijzing.

Klik hier voor een overzicht van onze tarieven voor therapie. 

​De tarieven voor diagnostiek (testonderzoek) zijn afhankelijk van soort onderzoek.

Een overzicht vindt je hier

Terugbetaling

Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling aan voor therapie voor kinderen en jongeren. Er zijn verschillen in het aantal sessies die terugbetaald worden. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald; anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 24 sessies. Ook het maximumbedrag dat terugbetaald wordt, varieert sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Via deze link kan je een vergelijking vinden van de terugbetalingen. https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/wat-wordt-er-terugbetaald-van-je-bezoek-aan-de-psycholoog

​De meeste ziekenfondsen betalen niet of zeer beperkt terug voor testonderzoek

Betaling

De betaling gebeurt bij Sarah steeds met een factuur op het eind van de maand.

Je hoeft dus geen cash geld mee te brengen naar de praktijk. 

Bij Fieke kan je betalen via factuur of Payconiq. 

bottom of page