Sarah Bultynck

 

 

Ik ben initiatiefneemster en  coördinator van de groepspraktijk.

Daarnaast ben ik binnen de Oase aan de slag als kinderpsychologe en gezinstherapeute.

Ouders en kinderen kunnen voor heel uiteenlopende zaken bij mij terecht.

  • Een vraag naar diagnostiek (psychologisch testonderzoek) op het vlak van cognitieve mogelijkheden

(intelligentie-onderzoek) of aandacht en concentratie of de emotionele leefwereld van een kind (belevingsonderzoek).

  • Een vraag naar therapeutische ondersteuning van een kind, ouders of een gezin

    • bij veranderingen als een nieuwe levensfase, een overlijden, een echtscheiding, vorming van een nieuw-samengesteld-gezin…

    • wanneer er sprake is van moeilijkheden op het vlak van gedrag, schools leren, emotioneel functioneren, omgaan met anderen… bvb ADHD, gedragsmoeilijkheden, depressie, zelfbeschadiging, (faal)angst…

Opleiding

In 2002 studeerde ik af als Licentiate (master) in de Klinische Psychologie aan Universiteit Gent. Na deze basisopleiding volgde ik verscheidene studiedagen en korte opleiding mbt het werken met kinderen en jongeren.

Sinds juni 2015 mag ik mezelf ook therapeut noemen. Ik rondde een vierjarige Permanente vorming Relatie- Gezins en Systeemtherapie aan Universiteit Gent af. Systeemtherapie is een bepaalde vorm van therapie, waarbij men ervan uitgaat dat mensen deel uitmaken van een “systeem”. De –vaak complexe- beïnvloeding binnen deze systemen (gezin, relatie, school,…) vormt een belangrijke focus binnen de therapie. We bekijken zowel de moeilijkheden, maar vooral ook de hulpbronnen binnen de systemen waartoe mensen behoren.

Ervaring

Sinds 2015 ben ik werkzaam als zelfstandig psychologe, eerst in een solo-praktijk, later met collega Siska Claeys. 

Ik werkte een aantal jaar in Meulebeke en Izegem (groepspraktijk de Tandem). 

In 2017 nam ik het initiatief tot het oprichten van de Oase. 

 

Voorheen kon ik ervaring opdoen op deze werkplekken:  

2010-2015:             Sint-Jozefskliniek, Izegem

Als kinderpsychologe was ik verbonden aan dienst pediatrie, logopedie & psychomotoriek. Mijn takenpakket bestond er uit ambulante diagnostiek, begeleiding en therapie voor kinderen, jongeren en hun gezin, op interne en externe verwijzing.

2004-2009:              Het Anker vzw, Brugge

In het Anker was ik als therapeute tewerkgesteld in het internaat voor kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen (type 3). Daarnaast werkte ik als stafmedewerker, met als taak het begeleiden van multidisciplinaire teams en het opvolgen van het individuele traject van de kinderen.

2002-2005:               De Tol, Brugge

Binnen deze Dienst voor Taal-, Ontwikkelings- en Leerstoornissen zette ik mijn eerste stappen als psychologe in zowel therapie, studiebegeleiding als oudergesprekken bij kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten met een brede waaier aan problematieken.

Erkenning

Ik ben erkend psycholoog door de psychologencommissie (erkenningsnummer 792109386) en lid van diverse beroepsverenigingen nl. de BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling).

Persoonlijk

Ik ben woonachtig te Meulebeke; mijn gezin bestaat uit mijn partner en onze drie kinderen.

 

Contactgegevens

 

GSM: 0479/44.98.44

E-mail: sarah.bultynck@groepspraktijkdeoase.be

meestal aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdagnamiddag en vrijdag

 

​© 2017 Bultynck Sarah