Covid-19 maatregelen in de Oase 


Vanuit de beroepsvereniging kregen we onlangs groen licht om

vanaf 11 mei geleidelijk aan te mogen heropstarten.

Uiteraard dient dit op een veilige en verantwoorde manier te verlopen.

Daarenboven is de nationale veiligheidsraad van
oordeel dat ‘teletherapie’ nog steeds de voorkeur geniet.

Bij cliënten waarbij deze vorm van therapie werkzaam is,

wordt dan ook geopteerd om deze te continueren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een veilige heropstart te garanderen worden binnen de praktijk diverse maatregelen getroffen. Allereerst worden de aanvangsuren op elkaar afgestemd en verspreid. Zo wordt het contact tussen cliënten onderling geminimaliseerd.
Vervolgens worden ook de stoelen en tafels tussen iedere consultatie ontsmet alsook wordt het bureau verlucht. In het geval van testonderzoek wordt gebruik gemaakt van een plexiglas. Wat de werking met kinderen betreft wordt het gebruik
van spelmateriaal momenteel beperkt. We vragen dan ook om de kinderen hun eigen schrijfgerief mee te geven. Tot slot beseffen we dat het houden van voldoende afstand voor sommige kinderen geen evidentie is. Indien we merken dat
dit een probleem vormt, zal door de psycholoog in kwestie een mondmasker gedragen worden.


Logischerwijze speelt ook het cliënteel een grote rol inzake de veiligheidsgarantie.
Vandaar vragen wij u onderstaande maatregelen te respecteren:


1. Blijf thuis in het geval van mogelijke symptomen (koorts, hoest, drukkend gevoel op de borstkas). Uw afspraak kan kosteloos geannuleerd worden.

 

2. Ga thuis nog even naar het toilet alvorens u vertrekt richting de praktijk. We proberen het gebruik van sanitair namelijk zoveel mogelijk te vermijden.

3. Kom niet te veel op voorhand. De wachtkamer wordt momenteel namelijk niet gebruikt. Dit heeft als consequentie dat cliënten geacht worden om buiten of in de wagen te wachten tot het uur van de afspraak.
 

4. Draag (indien mogelijk) een mondmasker bij aankomst in de praktijk.  

 

5. Ontsmet en was de handen bij binnenkomst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire ruimte onderaan de trap. Bij de jongsten zal dit verlopen onder begeleiding.
 

6. Probeer contact met trapleuningen, deurklinken en dergelijke te vermijden.
 

7. Hou steeds voldoende afstand (1,5 meter).
 

8. Betaal contactloos. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de bank-app, payconic of overschrijving.


We kijken alvast vol enthousiasme uit naar de heropstart!
Vriendelijke groeten,
Het Oase team

​© 2020 Bultynck Sarah