top of page

Ella Beeuwsaert

 

 

! Ella is afwezig wegens zwangerschap- en bevallingsrust! 

Binnen groepspraktijk de Oase mag ik aan de slag als klinisch psycholoog.

Meer specifiek richt ik me tot kinderen, jongeren en hun zorgfiguren.  

Doorheen de jaren heb ik niet enkel in mijn studies, maar ook in mijn hobby en job, kunnen ervaren hoe mijn hart en ambities liggen bij het werken met kinderen, adolescenten en belangrijke figuren in hun context. Mijn eerdere stage- en werkervaringen boden me de kans te experimenteren met verschillende referentiekaders. Zo hecht ik veel belang aan onderwijs op maat, waar kinderen ruimte ervaren om ‘te mogen zijn’. Verder ervaar ik autonomie-ondersteunend werken en het betrekken van de context als basisvoorwaarden in een therapeutisch traject. Steeds probeer ik te focussen op groei, waarbij ik oog heb voor warme intenties en het zoeken naar afstemming betekenisvol acht.

Opleiding

Ik startte in 2014 een bacheloropleiding Toegepaste psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie. Hierna volgde ik het schakelprogramma aan de KU Leuven om hierna mijn master in de schoolpsychologie te behalen in 2017.

Vervolgens startte ik een master-na-masteropleiding klinische psychologie, kinderen en adolescenten.

 

In juni 2021 behaalde ik een getuigschrift na hat volgen van de tweejarige postgraduaatopleiding Klinische psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren aan KU Leuven.

In september 2021 startte ik de vierjarige therapieopleiding Partnerrelatie-, Gezins- en systeempsychotherapie aan UGent.

Ervaring

Stage ervaring

Ik kreeg de kans om tijdens mijn masterstage schoolpsychologie te werken op school IVIO Salvator, te Oostakker. Deze school buitengewoon basisonderwijs richt zich tot kinderen met ASS binnen een type 9 aanbod en kinderen met leermoeilijkheden binnen een type basisaanbod.  Tijdens mijn masterstage klinische psychologie mocht ik deel uitmaken van het team binnen de Kaap, residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie, te Melle. Ik kon er kennismaken met het behandelaanbod voor kinderen van lagere school leeftijd en hun context.

 

Werkervaring

Vanaf juni 2018 werkte ik als leefgroepbegeleider in de Kaap (PC Karus, Melle). Mijn taken waren er het ondersteunen van het leefgroepsklimaat, het organiseren van activiteiten, individuele en groepsbegeleiding. Hierna kon ik er twee maand werken als psycholoog waar ik diagnostiek, individuele en gezinsgesprekken en de coördinatie van opnametrajecten op mij nam. Vervolgens kreeg ik de kans om in kader van een vervanging twee maand aan de slag te gaan als teamcoördinator in de Kaap.

Vanaf oktober 2018 werkte ik gedurende één schooljaar als schoolpsycholoog één dag per week binnen BSBO Klimop, te Lokeren. Mijn takenpakket omvatte klasobservaties, individuele en groepsbegeleiding van leerlingen en het participeren in multidisciplinaire overlegmomenten.

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam als psycholoog binnen CGG Mandel-Leie, waar ik (proces)diagnostisch en therapeutisch aan de slag ga met kinderen, jongeren, ouders en hun bredere context.

Erkenning

Ik ben erkend psycholoog door de psychologencommissie (932121412). Vanaf januari 2022 ga ik een lidmaatschap aan bij de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen). 

Contactgegevens

E-mail: ella.beeuwsaert@groepspraktijkdeoase.be 

Telefoonnummer: 0492/06 63 81

Meestal aanwezig op dinsdag en vrijdag

Afspraak: via online agenda of rechtstreeks contact

Foto Ella.png

Contacteer mij

op het nummer

0492/06 63 81

of

klik hier om mij een email te sturen 

Nieuwe cliënten
kunnen niet langer  opstarten bij Ella wegens haar zwangerschap.

Zij zal afwezig zijn vanaf eind januari 2022. 

Gekende cliënt?

Je kan hier met een klik een afspraak maken bij Ella

 

bottom of page